PRODUCENT DOMKÓW MOBILNYCH
  • polski
  • francuski

Dotacje

CEL PROJEKTU

Przygotowanie firmy DMK Budownictwo do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.
Planowane efekty – zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
Wartość projektu – 722 692.22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 512 847.50 PLN

 

 

 

 

Unia Europejska - oznaczenia programów wsparcia